3,3’-dichloorbenzidine sulfaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

3,3’-dichloorbenzidine sulfaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
74332-73-3
EG-nummer
277-822-3

Engelse naam
3,3'-dichlorobenzidine sulphate
Molecuulformule
C12-H12-Cl2-N2-O4-S
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS benzidines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
zouten van 3,3'-dichloorbenzidine 3,3’-dichloorbenzidine sulfaat
(74332-73-3)

(behoort tot zouten van 3,3'-dichloorbenzidine)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013
14-2-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
zouten van 3,3'-dichloorbenzidine 3,3’-dichloorbenzidine sulfaat
(74332-73-3)

(behoort tot zouten van 3,3'-dichloorbenzidine)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 21:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
zouten van 3,3'-dichloorbenzidine 3,3’-dichloorbenzidine sulfaat
(74332-73-3)

(behoort tot zouten van 3,3'-dichloorbenzidine)
Specifieke naam CMR
3,3'-dichloorbenzidine zouten, catalogusnummer 612-069-00-X
3,3'-dichloorbenzidine zouten, catalogusnummer 612-069-00-X
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
zouten van 3,3'-dichloorbenzidine 3,3’-dichloorbenzidine sulfaat
(74332-73-3)

(behoort tot zouten van 3,3'-dichloorbenzidine)
Specifieke naam op SZW-lijst
3,3’-dichloorbenzidine zouten
3,3’-dichloorbenzidine sulfaat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid