4,4'-thiodianiline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-Thiodianiline

Stofgegevens

 
Stofnaam
4,4'-thiodianiline
Engelse naam
4,4'-thiodianiline
CAS-nummer
139-65-1
EG-nummer
205-370-9
Aquo-code
44thiobBenAe
SIKB-id
3050
Synoniem
4,4'-thiobisbenzeenamine
4-(4-aminophenyl)sulfanylaniline
bis(4-aminofenyl)sulfide
4,4’-thiodianiline en zouten
Molecuulformule
C12-H12-N2-S
SMILES
C1=CC(=CC=C1N)SC2=CC=C(C=C2)N
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
4,4'-thiodianiline
(139-65-1)
Specifieke naam op ZZS 4,4'-thiodianiline
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4,4'-thiodianiline
(139-65-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Geldt ook voor: zouten van 4,4'-thiodianiline

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:43 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
4,4'-thiodianiline
(139-65-1)
Specifieke naam CMR 4,4'-thiodianiline [1] en zijn zouten
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
4,4'-thiodianiline
(139-65-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 4,4’-thiodianiline en zouten
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten