4,4'-thiodianiline | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 20:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-Thiodianiline

Stofgegevens

 
Stofnaam
4,4'-thiodianiline
Engelse naam
4,4'-thiodianiline
CAS-nummer
139-65-1
EG-nummer
205-370-9
Aquo-code
44thiobBenAe
SIKB-id
3050
Synoniem
4,4'-thiobisbenzeenamine
4-(4-aminophenyl)sulfanylaniline
Molecuulformule
C12H12N2S
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 20:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
4,4'-thiodianiline
(139-65-1)
Specifieke naam op ZZS 4,4'-thiodianiline
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4,4'-thiodianiline
(139-65-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

106:

Geldt ook voor: zouten van 4,4'-thiodianiline

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 20:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 20:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 20:16

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
4,4'-thiodianiline
(139-65-1)
Specifieke naam CMR 4,4'-thiodianiline [1] en zijn zouten
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten