6-methoxy-m-toluïdine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 6:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

6-Methoxy-M-Toluïdine

Stofgegevens

 
Stofnaam
6-methoxy-m-toluïdine
Engelse naam
6-methoxy-m-toluidine
CAS-nummer
120-71-8
EG-nummer
204-419-1
Aquo-code
5C1yoansdne
SIKB-id
3094
Synoniem
p-cresidine
2-methoxy-5-methylaniline
5-methyl-o-anisidine
Molecuulformule
C8H11NO
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines
ZZS toluidines

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 6:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
6-methoxy-m-toluïdine
(120-71-8)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
6-methoxy-m-toluïdine
(120-71-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
6-methoxy-m-toluïdine
(120-71-8)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 6-methoxy-m-toluidine, p-cresidine
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, amines genoemd in Aanhangsel 8, gevormd uit Azokleurstoffen (vermelding 43)

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 6:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 6:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 6:24

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
6-methoxy-m-toluïdine
(120-71-8)
Specifieke naam CMR p-cresidine, 6-methoxy-m-toluidine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten