4-aminoazobenzeen | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/28/2020 om: 4:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Aminoazobenzeen

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-aminoazobenzeen
Engelse naam
4-aminoazobenzene
CAS-nummer
60-09-3
EG-nummer
200-453-6
Aquo-code
4AoazBen
SIKB-id
3055
Synoniem
4-phenylazoaniline
4-fenylazoaniline
Molecuulformule
C12-H11-N3
SMILES
N(=Nc1ccccc1)c2ccc(N)cc2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4-aminoazobenzeen
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/28/2020 om: 4:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
4-aminoazobenzeen
(60-09-3)
Specifieke naam op ZZS 4-aminoazobenzeen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4-aminoazobenzeen
(60-09-3)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/28/2020 om: 4:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4-aminoazobenzeen
(60-09-3)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/28/2020 om: 4:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/28/2020 om: 4:20 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
4-aminoazobenzeen
(60-09-3)
Specifieke naam CMR 4-aminoazobenzeen
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
4-aminoazobenzeen
(60-09-3)
Specifieke naam op SZW-lijst 4-aminoazobenzeen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten