N,N'-diacetylbenzidine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 2:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N,N'-Diacetylbenzidine

Stofgegevens

 
Stofnaam
N,N'-diacetylbenzidine
Engelse naam
N,N'-diacetylbenzidine
CAS-nummer
613-35-4
EG-nummer
210-338-2
Synoniem
4,4'-diacetylbenzidine
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS benzidines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 2:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
N,N'-diacetylbenzidine
(613-35-4)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
N,N'-diacetylbenzidine
(613-35-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
N,N'-diacetylbenzidine
(613-35-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII Benzidine en/of derivaten daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 9. d) benzidine en/of derivaten daarvan

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 2:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 2:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/21/2020 om: 2:50 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
N,N'-diacetylbenzidine
(613-35-4)
Specifieke naam CMR NN'-diacetylbenzidine
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
N,N'-diacetylbenzidine
(613-35-4)
Specifieke naam op SZW-lijst N,N'-diacetylbenzidine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten