C.I. Direct Red 28 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

C.I. Direct Red 28

 

Stofgegevens

CAS-nummer
573-58-0
EG-nummer
209-358-4

Engelse naam
disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate)
Synoniem
dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)
Molecuulformule
C32-H22-N6-Na2-O6-S2
SMILES
[Na+].[Na+].NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1\N=N\C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)\N=N\C1=C(N)C2=CC=CC=C2C(=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS benzidines
zouten van benzidine
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
zouten van benzidine C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam op ZZS
dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
zouten van benzidine C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
zouten van benzidine C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
Benzidine en/of derivaten daarvan; Benzidine en zouten daarvan
Benzidine en/of derivaten daarvan; Benzidine en zouten daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30
Aangevuld door:

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 19:30

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
zouten van benzidine C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam CMR
zouten van benzidine, catalogusnummer 612-070-00-5
dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
zouten van benzidine C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam op SZW-lijst
benzidine zouten
C.I. direct red 28
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
C.I. Direct Red 28
(573-58-0)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam ECHA
Disodium 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate)
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid