ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

dinatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat) behoort tot ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen