amosiet | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 20:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Amosiet

Stofgegevens

 
Stofnaam
amosiet
Engelse naam
amosite
CAS-nummer
12172-73-5
Aquo-code
amst
SIKB-id
312
Synoniem
bruine asbest
Functionele stofgroep
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR
Chemische stofgroep
asbestvezels
asbest amfibolen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 20:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
amosiet
(12172-73-5)

(behoort tot asbest amfibolen)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII amosiet
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII

Toelichtende voetnoten

20:

asbestvezels

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 20:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm amosiet
(12172-73-5)

(behoort tot asbest amfibolen)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur -
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

behoort tot asbest amfibolen

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 20:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 17-2-2019 om: 20:51

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
amosiet
(12172-73-5)

(behoort tot asbest amfibolen)
Specifieke naam CMR asbest
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten