ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

N,N,N',N',N'',N''-hexamethyl-4,4',4''-methylidynetrianiline behoort tot ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen