ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

α,α-bis[4-(dimethylamino)fenyl]-4 (fenylamino)naftaleen-1-methanol (C.I. Solvent Blue 4) [met 0,1 procent of meer Michler's keton (EG nr. 202-027-5) of Michler's base (EG No. 202-959-2)] behoort tot ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen