diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 9:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Diphenyl(2,4,6-Trimethylbenzoyl)Phosphine Oxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Engelse naam
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
CAS-nummer
75980-60-8
EG-nummer
278-355-8
Synoniem
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide
2,4,6-Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide
Molecuulformule
C22-H21-O2-P
SMILES
P(C(c1c(cc(cc1C)C)C)=O)(c1ccccc1)(c1ccccc1)=O
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 9:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 9:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 9:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/23/2020 om: 9:09 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
(75980-60-8)
Specifieke naam op SZW-lijst difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten