diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Diphenyl(2,4,6-Trimethylbenzoyl)Phosphine Oxide

Stofgegevens

 
Stofnaam
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Engelse naam
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
CAS-nummer
75980-60-8
EG-nummer
278-355-8
Synoniem
difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide
2,4,6-Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide
Molecuulformule
C22-H21-O2-P
SMILES
P(C(c1c(cc(cc1C)C)C)=O)(c1ccccc1)(c1ccccc1)=O
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
(75980-60-8)
Datum verwijdering 5-11-2019
Reden verwijdering Voldoet niet meer aan de criteria voor opname op de pZZS lijst
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Stoffen zijn van de lijst verwijderd, bijvoorbeeld omdat de oorspronkelijke ZZS zorg is weggenomen, om procedurele redenen of omdat er geen regulatoire actie wordt voorgesteld.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/22/2021 om: 10:23 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
(75980-60-8)
Specifieke naam op SZW-lijst difenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)fosfine oxide
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten