erioniet Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

erioniet

 

Stofgegevens

CAS-nummer
12510-42-8
EG-nummer
620-440-2

Engelse naam
erionite
Alternatief CAS-nummer
66733-21-9
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS minerale vezels
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
erioniet
(12510-42-8)
Specifieke naam op ZZS
erioniet
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
erioniet
(12510-42-8)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
erioniet
(12510-42-8)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:40

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
erioniet
(12510-42-8)
Specifieke naam CMR
erioniet
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
erioniet
(12510-42-8)
Specifieke naam op SZW-lijst
erioniet
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
erioniet
(12510-42-8)
Specifieke naam ECHA
Erionite
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid