ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat] behoort tot ZZS benzidines

tonen verbergen

tetranatrium-3,3'-[[1,1'-bifenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat] behoort tot ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen