1,4,5,8-tetraaminoantrachinon Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,4,5,8-tetraaminoantrachinon

 

Stofgegevens

CAS-nummer
2475-45-8
EG-nummer
219-603-7
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone
Synoniemen
C.I. Disperse Blue 1
C.I. disperse blue 1
Aquo-code
1458T4Ao910a
SIKB-id
5825
Molecuulformule
C14-H12-N4-O2
SMILES
NC1=CC=C(N)C2=C1C(=O)C1=C(N)C=CC(N)=C1C2=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
1,4,5,8-tetraaminoantrachinon
(2475-45-8)
Specifieke naam op ZZS
1,4,5,8-tetraaminoantrachinon
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,4,5,8-tetraaminoantrachinon
(2475-45-8)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 16:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
1,4,5,8-tetraaminoantrachinon
(2475-45-8)
Specifieke naam CMR
1,4,5,8-tetraaminoantrachinon
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
1,4,5,8-tetraaminoantrachinon
(2475-45-8)
Specifieke naam op SZW-lijst
C.I. disperse blue 1
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,4,5,8-tetraaminoantrachinon
(2475-45-8)
Specifieke naam ECHA
1,4,5,8-tetraaminoanthraquinone
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid