2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Benzyl-2-Dimethylamino-4′-Morfolinobutyrofenon

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon
Engelse naam
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone
CAS-nummer
119313-12-1
EG-nummer
404-360-3
Synoniem
2-benzyl-2-dimethylamino-4-morfolinobutyrofenon
2-Benzyl-2-(dimethylamino)-1-(4-(morpholin-4-yl)phenyl)butan-1-one
Molecuulformule
C23-H30-N2-O2
SMILES
CN(C)C(Cc1ccccc1)(CC)C(=O)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon
(119313-12-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 12-10-2018
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon
(119313-12-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

1:

Met ingang van 5 juli 2021

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:19 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon
(119313-12-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-benzyl-2-dimethylamino-4-morfolinobutyrofenon
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten