2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Benzyl-2-Dimethylamino-4′-Morfolinobutyrofenon

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon
Engelse naam
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morpholinobutyrophenone
CAS-nummer
119313-12-1
EG-nummer
404-360-3
Synoniem
2-benzyl-2-dimethylamino-4-morfolinobutyrofenon
Molecuulformule
C23H30N2O2
SMILES
CN(C)C(Cc1ccccc1)(CC)C(=O)c2ccc(cc2)N3CCOCC3
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:45

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon
(119313-12-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 12-10-2018
Stofklassen voor luchtemissies
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon
(119313-12-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-2-2019 om: 21:46

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW
2-benzyl-2-dimethylamino-4′-morfolinobutyrofenon
(119313-12-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-benzyl-2-dimethylamino-4-morfolinobutyrofenon
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2019-38

Toelichtende voetnoten