dinatrium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyfenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrofenyl)azo]naftaleen-2,7-disulfonaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

dinatrium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyfenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrofenyl)azo]naftaleen-2,7-disulfonaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
4335-09-5
EG-nummer
224-376-2

Engelse naam
disodium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyphenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
Molecuulformule
C34-H22-N8-Na2-O10-S2
SMILES
[Na+].[Na+].NC1=C(\N=N\C2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C(=CC2=C1C(O)=C(\N=N\C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)\N=N\C1=CC=C(O)C=C1)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS benzidines
zouten van benzidine
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
zouten van benzidine dinatrium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyfenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrofenyl)azo]naftaleen-2,7-disulfonaat
(4335-09-5)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
Benzidine en/of derivaten daarvan; Benzidine en zouten daarvan
disodium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyphenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
zouten van benzidine
Specifieke naam op SZW-lijst
benzidine zouten
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
dinatrium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyfenyl)azo][1,1'-bifenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrofenyl)azo]naftaleen-2,7-disulfonaat
(4335-09-5)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam ECHA
Disodium 4-amino-5-hydroxy-6-[[4'-[(4-hydroxyphenyl)azo][1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-3-[(4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid