2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 2:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-Methyl-1-(4-Methylthiofenyl)-2-Morfolinopropaan-1-On

Stofgegevens

 
Stofnaam
2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on
Engelse naam
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
CAS-nummer
71868-10-5
EG-nummer
400-600-6
Molecuulformule
C15-H21-N-O2-S
SMILES
CSc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)N2CCOCC2
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
(alkyl)benzenen
aromatische koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 2:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on
(71868-10-5)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 2:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 2:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 12/2/2021 om: 2:13 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW
2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on
(71868-10-5)
Specifieke naam op SZW-lijst 2-methyl-1-(4-methylthiofenyl)-2-morfolinopropaan-1-on
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten