4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-Methyleenbis(2-Chlooraniline)

Stofgegevens

 
Stofnaam
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
Stofafkorting
MOCA
Engelse naam
4,4'-methylenebis[2-chloroaniline]
CAS-nummer
101-14-4
EG-nummer
202-918-9
Aquo-code
44C1yeb2ClAn
SIKB-id
3044
Synoniem
2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline
4,4'-methylene bis(2-chloroaniline)
2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline
2,2-dichloor-4,4'-methyleendianiline
4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline)
Methyleendianiline
MOCA/ 2,2-dichloor-4,4-methyleen-dianiline
Molecuulformule
C13-H12-Cl2-N2
SMILES
c1(c(ccc(c1)Cc1cc(c(N)cc1)Cl)N)Cl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4,4
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
(behoort tot 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
(behoort tot 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 2,2′-dichloor-4,4′-methyleendianiline (MOCA)
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline); 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, amines genoemd in Aanhangsel 8, gevormd uit Azokleurstoffen (vermelding 43)
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 0,02 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding H
 

Toelichtende voetnoot

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

2:

Deze stof heeft een H-aanduiding (huidopname). Stoffen die relatief gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen, hetgeen een substantiële bijdrage kan betekenen aan de totale inwendige blootstelling, hebben in de lijst een H-aanduiding. Bij deze stoffen moeten naast maatregelen tegen inademing ook adequate maatregelen ter voorkoming van huidcontact worden genomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 11/29/2021 om: 7:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
(behoort tot 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
Specifieke naam CMR 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline, 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
zouten van 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline, zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
Specifieke naam op SZW-lijst 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten