zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 8:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Zouten Van 4,4'-Methyleenbis(2-Chlooraniline)

Stofgegevens

 
Stofnaam
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
Engelse naam
salts of 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline)
Synoniem
zouten van 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline
salts of 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 8:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
(behoort tot 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) )
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1 MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV 2,2′-dichloor-4,4′-methyleendianiline (MOCA)
Verbod en vrijstelling volgens REACH Bijlage XIV
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline); 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, amines genoemd in Aanhangsel 8, gevormd uit Azokleurstoffen (vermelding 43)

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 8:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 8:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 8/8/2020 om: 8:38 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
(behoort tot 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) )
Specifieke naam CMR 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline, 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
zouten van 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline, zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
Specifieke naam op SZW-lijst 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten