ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) behoort tot ZZS aromatische amines