zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)

 

Stofgegevens

Engelse naam
salts of 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline)
Synoniemen
zouten van 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline
salts of 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroepen
aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
(behoort tot 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline))
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
(behoort tot 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline))
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
2,2′-dichloor-4,4′-methyleendianiline (MOCA)
Verbod en vrijstelling volgens
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
4,4'-methyleen-bis-(2-chlooraniline); 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
0,02 mg/m3
Mens Grenswaarde werknemer Aanduiding

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
(behoort tot 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline))
Specifieke naam CMR
2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline, 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
zouten van 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline, zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline) (MOCA)
(101-14-4)
zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
(behoort tot 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline))
Specifieke naam op SZW-lijst
4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)
zouten van 4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline)
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid