siliciumcarbide (vezelvormig) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 11:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

siliciumcarbide (vezelvormig)

 
Stofgegevens
Stofnaam siliciumcarbide (vezelvormig)
Stofafkorting SIC
Engelse naam silicon carbide
CAS-nummer 409-21-2
Alternatief CAS-nummer 308076-74-6
EG-nummer 206-991-8
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem silicon monocarbide
carbon silicide
carbofrax m
carborundum
vezels bestaande uit siliciumcarbide (met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)
silicon carbide fibres (with diameter < 3 μm, length > 5 μm and aspect ratio ≥ 3:1
siliciumcarbide vezels met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)
Molecuulformule C-H-Si
SMILES [C-]#[SiH+]
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep ZZS minerale vezels
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 11:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 11-9-2020
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII Vezels bestaande uit siliciumcarbide (met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30 REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage III van het BAL. De weergegeven stofklasse en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk.

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 11:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 300 vezelequivalenten/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-6-2024 om: 11:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Specifieke naam CMR vezels bestaande uit siliciumcarbide (met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Specifieke naam op SZW-lijst siliciumcarbide vezels met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.