siliciumcarbide (vezelvormig) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/26/2023 om: 8:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Siliciumcarbide (Vezelvormig)

Stofgegevens

 
Stofnaam
siliciumcarbide (vezelvormig)
Stofafkorting
SIC
Engelse naam
silicon carbide
CAS-nummer
409-21-2
Alternatief CAS-nummer
308076-74-6
EG-nummer
206-991-8
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Synoniem
silicon monocarbide
carbon silicide
carbofrax m
carborundum
vezels bestaande uit siliciumcarbide (met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)
silicon carbide fibres (with diameter < 3 μm, length > 5 μm and aspect ratio ≥ 3:1
siliciumcarbide vezels met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)
Molecuulformule
C-H-Si
SMILES
[C-]#[SiH+]
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS minerale vezels
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/26/2023 om: 8:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII Vezels bestaande uit siliciumcarbide (met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 3/26/2023 om: 8:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 300 vezelequivalenten/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 3/26/2023 om: 8:55 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Specifieke naam CMR vezels bestaande uit siliciumcarbide (met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Verordening (EU) 2020/1182 tot wijziging van Verordening (EG) 1272/2008
CMR-stoffen SZW
siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Specifieke naam op SZW-lijst siliciumcarbide vezels met diameter < 3 μm, lengte > 5 μm en dimensieverhouding ≥ 3:1)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 17 januari 2023

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.