siliciumcarbide (vezelvormig) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Siliciumcarbide (Vezelvormig)

Stofgegevens

 
Stofnaam
siliciumcarbide (vezelvormig)
Stofafkorting
SIC
Engelse naam
silicon carbide
CAS-nummer
409-21-2
EG-nummer
206-991-8
Synoniem
silicon monocarbide
carbon silicide
carbofrax m
carborundum
Molecuulformule
C-Si
SMILES
[Si+]#[C-]
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 300 vezelequivalenten/m3
Milieu Lucht Lucht Indicatief VR 3 vezelequivalenten/m3
 

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

81:

Verwaarloosbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 7/7/2020 om: 6:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
siliciumcarbide (vezelvormig) (SIC)
(409-21-2)
Specifieke naam op SZW-lijst siliciumcarbide (vezelvormig)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2020-30592

Toelichtende voetnoten