4-aminobifenyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-Aminobifenyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
4-aminobifenyl
Engelse naam
4-aminobiphenyl
CAS-nummer
92-67-1
EG-nummer
202-177-1
Aquo-code
4AoDFy
SIKB-id
2410
Synoniem
xenylamine
bifenyl-4-ylamine
4-aminodifenyl
biphenyl-4-ylamine
4-aminobiphenyl
bifenylamine/xenylamine
Molecuulformule
C12-H11-N
SMILES
Nc1ccc(cc1)c2ccccc2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 4-aminobifenyl
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines
zouten van 4-aminobifenyl

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
4-aminobifenyl
(92-67-1)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Stofklassen voor luchtemissies
4-aminobifenyl
(92-67-1)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
4-aminobifenyl
(92-67-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII 4-Aminobifenyl, xenylamine en zouten daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 15. 4-aminobifenyl, xenylamine en zouten daarvan
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, amines genoemd in Aanhangsel 8, gevormd uit Azokleurstoffen (vermelding 43)

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-2-2019 om: 9:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
4-aminobifenyl
(92-67-1)
Specifieke naam CMR 4-aminobifenyl
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
4-aminobifenyl
(92-67-1)
Specifieke naam op SZW-lijst 4-aminobifenyl
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2019-38

Toelichtende voetnoten