chrysotiel | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-9-2019 om: 23:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chrysotiel

Stofgegevens

 
Stofnaam
chrysotiel
Engelse naam
chrysotile
CAS-nummer
132207-32-0
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS minerale vezels
asbest
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 19-9-2019 om: 23:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
asbest
(1332-21-4)
chrysotiel
(132207-32-0)

(behoort tot asbest )
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 13-03-2019
10-5-2019
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
asbest
(1332-21-4)
chrysotiel
(132207-32-0)

(behoort tot asbest )
Stofklasse voor luchtemissies sA.1
sA.1
Grensmassastroom 0,25 g/uur
0,25 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
E-PRTR
asbest
(1332-21-4)
Specifieke stofnaam op EPRTR asbest
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 1 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 1 kg/jaar
Autorisaties en restricties
asbest
(1332-21-4)
chrysotiel
(132207-32-0)

(behoort tot asbest )
Specifieke naam op REACH bijlage XVII asbestvezels
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII
REACH Bijlage XVII

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een andere stof, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de andere stof en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 19-9-2019 om: 23:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-9-2019 om: 23:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-9-2019 om: 23:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
asbest
(1332-21-4)
Specifieke naam CMR asbest
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
asbest
(1332-21-4)
Specifieke naam op SZW-lijst asbest
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2019-37266

Toelichtende voetnoten