benzidine hydrochloride Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

benzidine hydrochloride

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14414-68-7

Engelse naam
benzidine, hydrochloride
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS benzidines
zouten van benzidine
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
zouten van benzidine benzidine hydrochloride
(14414-68-7)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam op ZZS
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013
14-2-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
zouten van benzidine benzidine hydrochloride
(14414-68-7)

(behoort tot zouten van benzidine)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
zouten van benzidine benzidine hydrochloride
(14414-68-7)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
Benzidine en/of derivaten daarvan; Benzidine en zouten daarvan
Benzidine en/of derivaten daarvan; Benzidine en zouten daarvan
Beperkingsvoorwaarden volgens
En beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
zouten van benzidine benzidine hydrochloride
(14414-68-7)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam CMR
zouten van benzidine, catalogusnummer 612-070-00-5
zouten van benzidine, catalogusnummer 612-070-00-5
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
zouten van benzidine benzidine hydrochloride
(14414-68-7)

(behoort tot zouten van benzidine)
Specifieke naam op SZW-lijst
benzidine zouten
benzidine hydrochloride
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid