aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels

 

Stofgegevens

CAS-nummer
142844-00-6
EG-nummer
604-314-4

Engelse naam
aluminosilicate refractory ceramic fibres
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS minerale vezels
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels (ZrAl-RCF) aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
(142844-00-6)

(behoort tot zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels)
Specifieke naam op ZZS
zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 18:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid