aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aluminiumsilicaat Vuurvaste Keramische Vezels

Stofgegevens

 
Stofnaam
aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
Engelse naam
aluminosilicate refractory ceramic fibres
CAS-nummer
142844-00-6
EG-nummer
604-314-4
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS minerale vezels
zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels (ZrAl-RCF) aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
(142844-00-6)

(behoort tot zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
Specifieke naam op ZZS zirkonium aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
aluminiumsilicaat vuurvaste keramische vezels
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 2:58 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten