N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine

 
Stofgegevens
Stofnaam N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine
Stofafkorting 6PPD
Engelse naam N-1,3-dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
CAS-nummer 793-24-8
EG-nummer 212-344-0
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Aquo-code 4DC1yC4yAoDF
SIKB-id 5179
Synoniem (N-(1,3-dimethylbutyl)-N-phenyl-p-phenylenediamine)
4-(dimethylbutylamino) difenylamine
1,4-benzeendiamine, N-4-(dimethylbutylamino)diphenylamin
Molecuulformule C18-H24-N2
SMILES CC(C)CC(C)NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Structuurformule Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine (6PPD)
(793-24-8)
Specifieke naam op ZZS N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine; 4-(dimethylbutylamino) difenylamine
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine (6PPD)
(793-24-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine (6PPD)
(793-24-8)
Specifieke naam op OSPAR 4-(dimethylbutylamino) difenylamine
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2005 (Duitsland)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine (6PPD)
(793-24-8)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 1,32e-005 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,55
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,48 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,48 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,48 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,048 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 850 µg/kg
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 8,6 µg/kg

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. 

2:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

Let op!

Geprint op: 25-6-2024 om: 16:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR-stoffen SZW. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR-stoffen SZW zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

C&L database geraadpleegd op 28 maart 2024

Dit betreft een zelfclassificatie van de fabrikanten en importeurs. Deze zelfclassificatie is niet gecontroleerd door het RIVM.