N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 3:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-Fenyl-1,4-Benzeendiamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine
Stofafkorting
6PPD
Engelse naam
N-1,3-dimethylbutyl-N'-phenyl-p-phenylenediamine
CAS-nummer
793-24-8
EG-nummer
212-344-0
Aquo-code
4DC1yC4yAoDF
SIKB-id
5179
Synoniem
(N-(1,3-dimethylbutyl)-N-phenyl-p-phenylenediamine)
4-(dimethylbutylamino) difenylamine
1,4-benzeendiamine, N-4-(dimethylbutylamino)diphenylamin
Molecuulformule
C18H24N2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van N-(1,3-dimethylbutyl)-N
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 3:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine (6PPD)
(793-24-8)
Specifieke naam op ZZS N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine; 4-(dimethylbutylamino) difenylamine
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine (6PPD)
(793-24-8)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine (6PPD)
(793-24-8)
Specifieke naam op OSPAR 4-(dimethylbutylamino) difenylamine
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2005 (Duitsland)
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 3:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-fenyl-1,4-benzeendiamine (6PPD)
(793-24-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet log Kp l/kg (zwevend stof) 3,55
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,48 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (opgelost) 0,48 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren MAC-MKN (totaal) 0,48 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren JG-MKN (totaal) 0,048 µg/l
Milieu Oppervlaktewater zout Andere oppervlaktewateren MAC-MKN (totaal)
Milieu Sediment Sediment MTR (standaard Sediment met 10% organisch materiaal) 850 µg/kg
Milieu Grond Grond streefwaarde (standaardbodem met 10% organisch materiaal) 8,6 µg/kg
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 1,32e-005 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

89:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

93:

Maximaal aanvaardbare concentratie

92:

Maximaal aanvaardbare concentratie

91:

Jaargemiddelde milieukwaliteitsnorm

94:

Maximaal aanvaardbare concentratie

56:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Niet afgeleid, geen/onvoldoende gegevens.

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 3:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 3:54 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten