formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline

 

Stofgegevens

CAS-nummer
25214-70-4
EG-nummer
500-036-1

Engelse naam
formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline
Synoniemen
oligomeric reaction products van formaldehyde with aniline
oligomere reactieproducten van formaldehyde met aniline (technisch MDA)
formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA)
technisch MDA
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline
(25214-70-4)
Specifieke naam op ZZS
formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline
(25214-70-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline
(25214-70-4)
Specifieke naam ECHA
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid