formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-8-2019 om: 4:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Formaldehyde, Oligomere Reactieproducten Met Aniline (Technisch MDA)

Stofgegevens

 
Stofnaam
formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA)
Engelse naam
formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline
CAS-nummer
25214-70-4
EG-nummer
500-036-1
Synoniem
oligomeric reaction products van formaldehyde with aniline
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 24-8-2019 om: 4:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA)
(25214-70-4)
Specifieke naam op ZZS formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA)
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
formaldehyde, oligomere reactieproducten met aniline (technisch MDA)
(25214-70-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-8-2019 om: 4:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 24-8-2019 om: 4:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-8-2019 om: 4:33

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten