diaminotolueen; isomerenmengsel van 2,4-dia­minotolueen en 2-methyl-m-fenyleendiamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:30 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Diaminotolueen; Isomerenmengsel Van 2,4-Dia­Minotolueen En 2-Methyl-M-Fenyleendiamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
diaminotolueen; isomerenmengsel van 2,4-dia­minotolueen en 2-methyl-m-fenyleendiamine
CAS-nummer
25376-45-8
Synoniem
TDA/ tolueendiamine
Functionele stofgroep
Lijst CMR-stoffen SZW

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:30 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:30 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:30 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/25/2021 om: 12:30 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
diaminotolueen; isomerenmengsel van 2,4-dia­minotolueen en 2-methyl-m-fenyleendiamine
(25376-45-8)
Specifieke naam op SZW-lijst diaminotolueen; isomerenmengsel van 2,4-dia­minotolueen en 2-methyl-m-fenyleendiamine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten