2,4-tolueendiamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,4-tolueendiamine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
95-80-7
EG-nummer
202-453-1
UN-nummers
1709
3418
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
2,4-TDA
Engelse naam
4-methyl-m-phenylenediamine
Synoniemen
2,4-toluenediamine
toluene-2,4-diamine
2,4-diaminotolueen
2,4-tolueendiamine
2,4-DAT
4-methyl-1,3-benzenediamine
4-methyl-m-fenyleendiamine
Aquo-code
24DAoTol
SIKB-id
2906
Molecuulformule
C7-H10-N2
SMILES
CC1=C(N)C=C(N)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
ZZS kleurstoffen inclusief azokleurstoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroepen
aromatische amines
ZZS aromatische amines
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 12:09

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
2,4-tolueendiamine (2,4-TDA)
(95-80-7)

(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
Specifieke naam CMR
2,4-tolueendiamine, 4-methyl-m-fenyleendiamine
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
2,4-tolueendiamine (2,4-TDA)
(95-80-7)

(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
2,4-tolueendiamine (2,4-TDA)
(95-80-7)

(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
UN-nummer 3418
1709
Benaming en beschrijving 3.1.2 2,4-TOLUEENDIAMINE, OPLOSSING
2,4-TOLUEENDIAMINE, VAST
Klasse 2.2 6.1 6.1
Classificatiecode 2.2 T1
T2
Verpakkingsgroep 2.1.1.3 III
III
Etiketten 5.2.2 6.1 6.1
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 5 L
5 kg
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E1
E1
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P001 IBC03 LP01 R001
P002 IBC08 LP02 R001
Verpakkingen: Bijzondere bepalingen 4.1.4
B3
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP19
MP10
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 T4
T1
Transporttanks en bulkcontainers: Bijzondere bepalingen 4.2.5.3 TP1 TP33
ADR tanks: Tankcode 4.3 L4BH
L4BH SGAH
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TE19 TU15
TE19 TU15
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 AT
AT
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (E)
2 (E)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Colli 7.2.4 V12
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Los gestort 7.3.3
AP7 VC1 VC2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV13 CV28
CV13 CV28
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S9
S9
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 60 60

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
2,4-tolueendiamine (2,4-TDA)
(95-80-7)

(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
2,4-tolueendiamine (2,4-TDA)
(95-80-7)

(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
UN-nummer 3418
1709
Benaming en beschrijving 3.1.2 2,4-TOLUEENDIAMINE, OPLOSSING
2,4-TOLUEENDIAMINE, VAST
GEVI-code 60 60
Stofindeling weg en spoor NR SNR
Stofindeling water NR SNR

Voetnoten