2,6-tolueendiamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-tolueendiamine

 

Stofgegevens

CAS-nummer
823-40-5
EG-nummer
212-513-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
2,6-TDA
Engelse naam
2-methyl-m-phenylenediamine
Synoniemen
2-methyl-m-fenyleendiamine
2,6-toluenediamine
Aquo-code
26TolDAe
SIKB-id
5219
Molecuulformule
C7-H10-N2
SMILES
CC1=C(N)C=CC=C1N
Functionele stofgroep
Lijst CMR volgens CLP
Chemische stofgroep
aromatische amines

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine (TDA)
(25376-45-8)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,6-tolueendiamine (2,6-TDA)
(823-40-5)

(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
6,64E-07 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost)
6,90E-01 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine (TDA)
(25376-45-8)
Specifieke naam op SZW-lijst
methylfenyleendiamine
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid