2,6-tolueendiamine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,6-Tolueendiamine

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,6-tolueendiamine
Engelse naam
2-methyl-m-phenylenediamine
CAS-nummer
823-40-5
EG-nummer
212-513-9
Aquo-code
26TolDAe
SIKB-id
5219
Synoniem
2-methyl-m-fenyleendiamine
2,6-toluenediamine
Molecuulformule
C7H10N2
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 2,6-tolueendiamine
Chemische stofgroep
aromatische amines

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor stoffenlijsten. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor stoffenlijsten zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,6-tolueendiamine
(823-40-5)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 6,90E-01 µg/l
Milieu Sediment Sediment indicatief MTR
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 6,64E-07 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

61:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/18/2021 om: 12:17 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten