methylfenyleendiamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

methylfenyleendiamine

 

Stofgegevens

Engelse naam
methyl-phenylene diamine
Synoniemen
diaminotolueen
diaminotoluene
technical product – reaction mass of 4-methyl-m-phenylene diamine (EC No 202-453-1) and 2-methyl-m-phenylene diamine (EC No 212-513-9)
technisch product - mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine (EG-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EG-nr. 212-513-9)
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine (TDA)
(25376-45-8)
methylfenyleendiamine
(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
Specifieke naam op ZZS
methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product - mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine (EU-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EU nr. 212-513-9)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
31-1-2023
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:07

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
methylfenyleendiamine
(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
Specifieke naam CMR
methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product - mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine (EU-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EU nr. 212-513-9)
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine (TDA)
(25376-45-8)
Specifieke naam op SZW-lijst
methylfenyleendiamine
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid