methylfenyleendiamine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Methylfenyleendiamine

 
Stofgegevens
Stofnaam methylfenyleendiamine
Engelse naam methyl-phenylene diamine
ECHA stofinformatie Substance Infocard
Synoniem diaminotolueen
diaminotoluene
technical product – reaction mass of 4-methyl-m-phenylene diamine (EC No 202-453-1) and 2-methyl-m-phenylene diamine (EC No 212-513-9)
technisch product - mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine (EG-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EG-nr. 212-513-9)
Functionele stofgroep Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine (TDA)
(25376-45-8)
methylfenyleendiamine
(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
Specifieke naam op ZZS methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product - mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine (EU-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EU nr. 212-513-9)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 31-1-2023
2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet in de algemene bronnen voor ZZS-identificatie genoemd maar bevat een ZZS

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor de geselecteerde stof(fen) geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 22/02/2024 om: 06:21

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
CMR volgens CLP
methylfenyleendiamine
(behoort tot diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine)
Specifieke naam CMR methylfenyleendiamine; diaminotolueen; [technisch product - mengsel van 4-methyl-m-fenyleendiamine (EU-nr. 202-453-1) en 2-methyl-m-fenyleendiamine (EU nr. 212-513-9)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
diaminotolueen, isomerenmengsel van 2,4-tolueendiamine en 2,6-tolueendiamine (TDA)
(25376-45-8)
Specifieke naam op SZW-lijst methylfenyleendiamine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2024-132
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten