PCB 189 | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/18/2019 om: 4:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

PCB 189

Stofgegevens

 
Stofnaam
PCB 189
Engelse naam
2,3,3',4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl
CAS-nummer
39635-31-9
Aquo-code
PCB189
SIKB-id
2721
Synoniem
2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB
2,3,3',4,4',5,5'-heptachloorbifenyl
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB)
polychloorbifenylen (PCBs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/18/2019 om: 4:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
PCB 189
(39635-31-9)
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Datum toevoeging 24-8-2015
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
PCB 189
(39635-31-9)
Stofklasse voor luchtemissies ERS
Grensmassastroom 20 mg TEQ/jaar
Emissiegrenswaarde 0,1 ng TEQ/Nm3
KRW prioritaire stoffen
PCB 189
(39635-31-9)
Specifieke naam op KRW 2,3,3’,4,4’,5,5’-H7CB
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
PCB 189
(39635-31-9)
Specifieke naam in POP verordening polychloorbifenylen (pcb's)
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen

Toelichtende voetnoten

1:

behoort tot dioxinen en dioxineachtige verbindingen

Let op!

Geprint op: 10/18/2019 om: 4:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm PCB 189
(39635-31-9)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 0,0065 µg/kg
 

Toelichtende voetnoot

53:

Milieukwaliteitsnorm

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2027

Som van PCDD (polychloordibenzo-p-dioxinen) + PCDF (polychloordebenzufuranen) + PCB-DL (dioxineachtige polychloorbifenylen)

Uitgedrukt in TEQ's: toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie

Let op!

Geprint op: 10/18/2019 om: 4:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/18/2019 om: 4:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten