polychloordibenzo-p-dioxinen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

polychloordibenzo-p-dioxinen

 

Stofgegevens

Stofafkorting
PCDDs
Engelse naam
polychlorinated dibenzo-p-dioxins
Synoniemen
polychloordibenzodioxines
dioxine
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
organohalogenen
Omvat
dioxinen som
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs) dioxinen som
(behoort tot polychloordibenzo-p-dioxinen)
Stofklasse voor luchtemissies
ERS
ERS
Emissiegrenswaarde
0,05 ng TEQ/Nm3
0,05 ng TEQ/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs)
Specifieke naam op KRW
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD'S)
Geplaatst als

OSPAR

OSPAR
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs)
Specifieke naam op OSPAR
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land)
2007 (Denemarken en Belgie)

E-PRTR

E-PRTR
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs)
Specifieke stofnaam op EPRTR
PCDD + PCDF (dioxinen + furanen) (als Teq)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht
Drempelwaarde voor uitstoot in water

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs) dioxinen som
(behoort tot polychloordibenzo-p-dioxinen)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN
0,0065 µg/kg
Milieu Grond Interventiewaarde bodemkwaliteit (droge stof)
0,00018 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,000055 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘wonen’ (bij toepassing op de landbodem)
0,000055 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘industrie’ (bij toepassing op de landbodem)
0,000055 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,000055 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘matig verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,001 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)
Milieu Grondwater Grondwater indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (opgelost)
0,001 ng/l

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid