polychloordibenzo-p-dioxinen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 3:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Polychloordibenzo-P-Dioxinen

Stofgegevens

 
Stofnaam
polychloordibenzo-p-dioxinen
Stofafkorting
PCDDs
Engelse naam
polychlorinated dibenzo-p-dioxins
Synoniem
polychloordibenzodioxines
dioxine
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
organohalogenen
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 3:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs)
Stofklasse voor luchtemissies ERS
Grensmassastroom 20 mg TEQ/jaar
Emissiegrenswaarde 0,1 ng TEQ/Nm3
KRW prioritaire stoffen
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs)
Specifieke naam op KRW polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD'S)
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
OSPAR
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs)
Specifieke naam op OSPAR polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2007 (Denemarken en Belgie)
E-PRTR
polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs)
Specifieke stofnaam op EPRTR PCDD + PCDF (dioxinen + furanen) (als Teq)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 0,00001 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 0,0001 kg/jaar

Toelichtende voetnoten

1:

Dit betreft 7 polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDD’s) die vallen onder de dioxinen en dioxineachtige verbindingen: 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8- H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9)

1:

Uitgedrukt als I-Teq.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

3:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 3:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polychloordibenzo-p-dioxinen (PCDDs)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 0,0065 µg/kg

Toelichtende voetnoot

53:

Milieukwaliteitsnorm

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2027

Som van PCDD (polychloordibenzo-p-dioxinen) + PCDF (polychloordebenzufuranen) + PCB-DL (dioxineachtige polychloorbifenylen)

Uitgedrukt in TEQ's: toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie

Let op!

Geprint op: 3/23/2023 om: 3:46 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten