ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

chloorfenvinfos behoort tot ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

tonen verbergen

chloorfenvinfos behoort tot ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden