2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,7,8-Tetrachloordibenzodioxine

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine
Stofafkorting
TCDD
Engelse naam
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
CAS-nummer
1746-01-6
EG-nummer
217-122-7
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
PCDD48
SIKB-id
90
Synoniem
2,3,7,8-T4CDD
tetrachloordibenzo-p-dioxine
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxine
Molecuulformule
C12-H4-Cl4-O2
SMILES
ClC1=CC2=C(OC3=C(O2)C=C(Cl)C(Cl)=C3)C=C1Cl
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
polychloor-p-dioxinen (PCDDs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator (opens in a new tab)
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine (TCDD)
(1746-01-6)
Stofklasse voor luchtemissies ERS
Grensmassastroom 20 mg TEQ/jaar
Emissiegrenswaarde 0,1 ng TEQ/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

behoort tot dioxinen en dioxineachtige verbindingen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine (TCDD)
(1746-01-6)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 0,0065 µg/kg

Toelichtende voetnoot

53:

Milieukwaliteitsnorm

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2027

Som van PCDD (polychloordibenzo-p-dioxinen) + PCDF (polychloordebenzufuranen) + PCB-DL (dioxineachtige polychloorbifenylen)

Uitgedrukt in TEQ's: toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 4:21 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.
CMR-stoffen SZW
2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine (TCDD)
(1746-01-6)
Specifieke naam op SZW-lijst 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-para-dioxine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2023-30
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als CMR 1A of 1B.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen zelfclassificaties als PBT of vPvB.

Toelichtende voetnoten