2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3,7,8-Tetrachloordibenzodioxine

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine
Engelse naam
2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin
CAS-nummer
1746-01-6
EG-nummer
217-122-7
Aquo-code
PCDD48
SIKB-id
90
Synoniem
2,3,7,8-T4CDD
TCDD
tetrachloordibenzo-p-dioxine
Molecuulformule
C12-H4-Cl4-O2
SMILES
c1c2c(cc(c1Cl)Cl)Oc3cc(c(cc3O2)Cl)Cl
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
polychloor-p-dioxinen (PCDDs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine
(1746-01-6)
Stofklasse voor luchtemissies ERS
Grensmassastroom 20 mg TEQ/jaar
Emissiegrenswaarde 0,1 ng TEQ/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

behoort tot dioxinen en dioxineachtige verbindingen

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine
(1746-01-6)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 0,0065 µg/kg
 

Toelichtende voetnoot

53:

Milieukwaliteitsnorm

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2027

Som van PCDD (polychloordibenzo-p-dioxinen) + PCDF (polychloordebenzufuranen) + PCB-DL (dioxineachtige polychloorbifenylen)

Uitgedrukt in TEQ's: toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/27/2021 om: 3:38 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR volgens CLP. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR volgens CLP zijn opgenomen.
CMR-stoffen SZW
2,3,7,8-tetrachloordibenzodioxine
(1746-01-6)
Specifieke naam op SZW-lijst tetrachloordibenzo-p-dioxine
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten