PCB 123 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

PCB 123

 

Stofgegevens

CAS-nummer
65510-44-3
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,3',4,4',5'-pentachlorobiphenyl
Synoniemen
2,3’,4,4’,5’-P5CB
2,3',4,4',5'-pentachloorbifenyl
Aquo-code
PCB123
SIKB-id
2711
Molecuulformule
C12-H5-Cl5
SMILES
ClC1=CC=C(C(Cl)=C1)C1=CC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB)
polychloorbifenylen (PCBs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
PCB 123
(65510-44-3)
Op ZZS lijst vanwege KRW
Datum toevoeging
24-8-2015

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
PCB 123
(65510-44-3)
Stofklasse voor luchtemissies
ERS
Emissiegrenswaarde
0,05 ng TEQ/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
PCB 123
(65510-44-3)
Specifieke naam op KRW
2,3’,4,4’,5’-P5CB
Geplaatst als

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
PCB 123
(65510-44-3)
Specifieke naam in POP verordening
polychloorbifenylen (pcb's)
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm PCB 123
(65510-44-3)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN
0,0065 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 05:55

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid