ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

1-(2-amino-5-chloorfenyl)-2,2,2-trifluor-1,1-ethaandiol hydrochloride [met 0,1 procent of meer 4-chlooraniline (EC-nr. 203-401-0)] behoort tot ZZS aromatische amines