PCB 28 Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

PCB 28

 

Stofgegevens

CAS-nummer
7012-37-5
EG-nummer
230-293-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2,4,4'-trichlorobiphenyl
Synoniem
2,4,4'-trichloorbifenyl
Aquo-code
PCB28
SIKB-id
1381
Molecuulformule
C12-H7-Cl3
SMILES
ClC1=CC=C(C=C1)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
polychloorbifenylen (PCBs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
PCB 28
(7012-37-5)
Specifieke naam op ZZS
polychloorbifenylen
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
PCB 28
(7012-37-5)
Stofklasse voor luchtemissies
ERS
Emissiegrenswaarde
0,05 ng TEQ/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
PCB 28
(7012-37-5)
Specifieke naam in POP verordening
polychloorbifenylen (pcb's)
Verbod, vrijstelling en/of beperking volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm PCB 28
(7012-37-5)
Milieu Zwevend stof Zwevend stof MTR (droge stof)
8 µg/kg
Milieu Sediment Sediment MTR (droge stof)
0,004 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘landbouw/natuur’ (bij toepassing op de landbodem)
0,0015 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis (maximale concentratiewaarde) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’ (maximale concentratie)
Milieu Grond Kwaliteitseis (ms PAF) voor ‘voor verspreiden op de landbodem geschikte baggerspecie’(toxische druk)
Milieu Grond Maximale waarde grootschalige toepassingen op of in de bodem: Emissietoetswaarde (droge stof)
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘niet verontreinigd’ of kwaliteitsklasse ‘algemeen toepasbaar’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,0015 mg/kg
Milieu Grond Kwaliteitseis voor kwaliteitsklasse ‘licht verontreinigd’ (bij toepassing op de waterbodem)
0,014 mg/kg
Milieu Grond kwaliteitseis (emissietoetswaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale concentratie)
Milieu Grond kwaliteitseis (maximale emissiewaarde) voor ‘emissiearme grond’, ‘emissiearme baggerspecie’, ‘emissiearme mijnsteen’ of ‘emissiearme vermengde mijnsteen’ (maximale emissie)

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid