ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

(1R,4S,5S)-1,2,3,4,5,7,7-heptachloorbicyclo[2.2.1]hept-2-een behoort tot ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden