ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

hexachloorbenzeen behoort tot ZZS gechloreerde benzenen

tonen verbergen

hexachloorbenzeen behoort tot ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen