1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
67562-39-4
EG-nummer
694-815-4
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran
Synoniem
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
Aquo-code
PCDF131
SIKB-id
12
Molecuulformule
C12-H-Cl7-O
SMILES
ClC1=CC2=C(OC3=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C23)C(Cl)=C1Cl
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
polychloordibenzofuranen (PCDFs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan
(67562-39-4)
Stofklasse voor luchtemissies
ERS
Emissiegrenswaarde
0,05 ng TEQ/Nm3

KRW prioritaire stoffen

KRW prioritaire stoffen
1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan
(67562-39-4)
Specifieke naam op KRW
1,2,3,4,6,7,8-H7CDF
Geplaatst als

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan
(67562-39-4)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN
0,0065 µg/kg

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:13

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid