ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

ethyl-1-(2,4-dichloorfenyl)-5-(trichloormethyl)-1H-1,2,4-triazool-3-carboxylaat behoort tot ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden