PCB 81 | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 23:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

PCB 81

Stofgegevens

 
Stofnaam
PCB 81
Engelse naam
3,4,4',5-tetrachlorobiphenyl
CAS-nummer
70362-50-4
Aquo-code
PCB81
SIKB-id
2713
Synoniem
3,3’,4’,5-T4CB
3,4,4',5-tetrachloorbifenyl
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst KRW prioritaire stoffen
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
dioxineachtige polychloorbifenylen (DL-PCB)
polychloorbifenylen (PCBs)

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 23:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
PCB 81
(70362-50-4)
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Datum toevoeging 24-8-2015
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
PCB 81
(70362-50-4)
Stofklasse voor luchtemissies ERS
Grensmassastroom 20 mg TEQ/jaar
Emissiegrenswaarde 0,1 ng TEQ/Nm3
KRW prioritaire stoffen
PCB 81
(70362-50-4)
Specifieke naam op KRW 3,3’,4’,5-T4CB
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

31:

behoort tot dioxinen en dioxineachtige verbindingen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 23:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm PCB 81
(70362-50-4)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 0,0065 µg/kg
 

Toelichtende voetnoot

53:

Milieukwaliteitsnorm

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2027

Som van PCDD (polychloordibenzo-p-dioxinen) + PCDF (polychloordebenzufuranen) + PCB-DL (dioxineachtige polychloorbifenylen)

Uitgedrukt in TEQ's: toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 23:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 23:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor CMR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor CMR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten