ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

1,4-dichloorbut-2-een behoort tot ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen