ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptaandionaat)lood(II) behoort tot ZZS lood en loodverbindingen