hexachloordibenzofuranen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

hexachloordibenzofuranen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
55684-94-1

Engelse naam
hexachlorodibenzofurans
Molecuulformule
C12-H2-Cl6-O
SMILES
[*]Cl.[*]Cl.[*]Cl.[*]Cl.[*]Cl.[*]Cl.o1c2ccccc2c3ccccc13
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroepen
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
polychloordibenzofuranen (PCDFs)
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
hexachloordibenzofuranen
(55684-94-1)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
24-1-2020

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
hexachloordibenzofuranen
(55684-94-1)
Stofklasse voor luchtemissies
ERS
Emissiegrenswaarde
0,05 ng TEQ/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid