1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3,4,7,8-Hexachloordibenzofuraan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan
Engelse naam
1,2,3,4,7,8-hexachlorodibenzofurane
CAS-nummer
55684-94-1
Aquo-code
PCDF118
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS dioxinen, PCBs en dioxineachtige verbindingen
polychloordibenzofuranen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
polychloordibenzofuranen (PCDFs) 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan
(55684-94-1)

(behoort tot polychloordibenzofuranen
Specifieke naam op ZZS polychloordibenzofuranen; PCDF's
Op ZZS lijst vanwege KRW Prioritair gevaarlijke stoffen KRW lijst
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Datum toevoeging 2-12-2013
24-1-2020
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
polychloordibenzofuranen (PCDFs) 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzofuraan
(55684-94-1)

(behoort tot polychloordibenzofuranen
Stofklasse voor luchtemissies ERS
ERS
Grensmassastroom 20 mg TEQ/jaar
20 mg TEQ/jaar
Emissiegrenswaarde 0,1 ng TEQ/Nm3
0,1 ng TEQ/Nm3
KRW prioritaire stoffen
polychloordibenzofuranen (PCDFs)
Specifieke naam op KRW polychloordibenzofuranen (PCDF's)
Geplaatst als Prioritair gevaarlijke stof
OSPAR
polychloordibenzofuranen (PCDFs)
Specifieke naam op OSPAR polychloordibenzofuranen (PCDF's)
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2007 (Denemarken en Belgie)
E-PRTR
polychloordibenzofuranen (PCDFs)
Specifieke stofnaam op EPRTR PCDD + PCDF (dioxinen + furanen) (als Teq)
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 0,00001 kg/ha jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 0,0001 kg/jaar

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt niet als individuele stof als ZZS geïdentificeerd maar valt onder een ZZS (zie behoort tot bij stofgegevens).

1:

Deze stof staat niet in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer maar valt onder een groepsvermelding, de getoonde stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn die van de groepsvermelding en zijn ook geldig voor deze stof.

1:

Dit betreft 10 polychloordibenzofuranen (PCDF’s) die vallen onder dioxinen en dioxineachtige verbindingen : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918- 21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0)

1:

Uitgedrukt als I-Teq.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

3:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm polychloordibenzofuranen (PCDFs)
Milieu Biota Landoppervlaktewateren Biota wettelijk MKN 0,0065 µg/kg
 

Toelichtende voetnoot

53:

Milieukwaliteitsnorm

Voetnoten

1:

datum van realisatie van de milieukwaliteitseis: 22 december 2027

Som van PCDD (polychloordibenzo-p-dioxinen) + PCDF (polychloordebenzufuranen) + PCB-DL (dioxineachtige polychloorbifenylen)

Uitgedrukt in TEQ's: toxische equivalenten, overeenkomstig de toxische-equivalentiefactoren (2005) van de Wereldgezondheidsorganisatie

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/24/2021 om: 11:33 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten