ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

hexachloorbutadieen behoort tot ZZS butadienen

tonen verbergen

hexachloorbutadieen behoort tot ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

tonen verbergen

hexachloorbutadieen behoort tot ZZS gewasbeschermingsmiddelen en of biociden