ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

(S)-dichloor[2-[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyfosfinyl]oxy]triethylmethylammoniumaat]cadmium behoort tot ZZS cadmium en cadmiumverbindingen