ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

Natrium p-[[4-[3-(2-arsono-4-nitrofenyl)triazen-1-yl]fenyl]azo]benzeensulfonaat behoort tot ZZS arseen en arseenverbindingen